Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Schimbarea numelui si/sau prenumelui

 

 

 

Informaţii generale

 

 

Numele şi prenumele constituie atributele de bază prin care se identifică în societate persoana concretă şi care se înscriu în mod obligatoriu în actele de stare civilă, precum şi în alte acte oficiale conform legislaţiei naţionale.

 

Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate pe cale administrativă, prin adoptarea concluziei de către oficiul stare civilă, care se aprobă de către Serviciul Stare Civilă.

 

Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate în baza următoarelor motive:

 

 • pronunţarea dificilă, dacă acestea sînt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum şi dacă au fost transformate (schimonosite)prin traducere;
 • dorinţa de a avea numele şi/sau prenumele corespunzător naţionalităţii solicitantului;
 • solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu;
 • dorinţa persoanei de a avea acelaşi nume de familie ca şi numele al soţului sau să alăture la numele al său numele al soţului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie;
 • dorinţa de a reveni la numele al său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la divorţ;
 • dorinţa de a purta numele al tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, care a participat la educaţia solicitantului;
 • Cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sînt recunoscute şi acelea, cînd solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naştere pe numele acestuia
 • alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către OSC.

 

Nu se consideră temei pentru schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui următoarele motive:

 

 • trecerea la numele de familie al rudelor ascendente de la care se intenţionează sau urmează să se moştenească averea;
 • schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui din considerente ce ţin de tălmăciri astrologice;
 • identificarea intenţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui în scopuri abuzive ce ţin de încălcarea regimului de vize, eschivarea de plata pensiei de întreţinere, de achitarea datoriilor etc.

 

Schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui nu se permite în următoarele cazuri:

 

 • solicitantul şi-a ales un nume de familie şi/sau prenume ce se pronunţă dificil sau ridicol;
 • solicitantul este urmărit penal sau are antecedente penale şi nu este reabilitat;
 • în rezultatul schimbării numelui de familie prin conexare acesta va deveni compus din trei nume de familie;
 • solicitantul este o persoană căsătorită şi numele de familie, schimbarea căruia se solicită, îl poartă după căsătorie şi soţul solicitantului, care refuză să depună concomitent cerere de schimbare a numelui de familie;
 • se solicită transliterarea numelui de familie şi/sau prenumelui cu caractere latine în baza regulilor ortografice ale unei limbi străine sau cu utilizarea semnelor diacritice.

 

 Sus

 

 

Etapele soluţionării

 

 

Pentru a schimba numele şi/sau prenumele urmează să parcurgeţi următoarele etape:

 

1. Depunerea cererii:


Cererea privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui se depune personal:

 

2. Examinarea cererii:


Oficiul stare civilă, Misiunea diplomatică (Oficiul consular) examinînd cererea Dvs, va organiza dosarul, va întocmi concluzia privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui şi va expedia acestea către Serviciul Stare Civilă spre aprobare (termenul aprobării este de 15 zile lucrătoare, fără a lua în consideraţia termenul de transmitere poştală).

 

3. Aprobarea dosarului:


Examinarea dosarului privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui de către Serviciul Stare Civilă poate fi executat la solicitarea persoanei şi în regim de urgenţă, în cazul prezentării personale a acestei la Secţia metodică şi examinarea dosarelor a
Direcţiei control şi metodologie a Serviciului Stare Civilă cu sediul – str. M. Viteazul, 11/1.  

 

Pentru examinarea în regim de urgenţă a dosarului respectiv urmează a fi prezentate următoarele documente:

 

 • dosarul respectiv sigilat (în plic) în modul stabilit;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • dovada împuternicirii (în cazul reprezentării): procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a.;
 • bonul privind achitarea taxei pentru servicii.

 

4. Înregistrarea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui

 

OSC/misiunea diplomatică (oficiu consular) primind concluzia va invita solicitantul în scopul înregistrării în termen de 1 lună a actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui şi eliberării solicitantului certificatului de schimbare.

 

În cazul neprezentării solicitantului pentru întocmirea actului respectiv în termenul de 1 lună, concluziaprivind schimbarea numelui şi/sau prenumelui pierde valabilitatea.

 

Dacă  motivul neprezentării s-a dovedit a fi întemeiat termenul expirat poate fi restabilit. Repunerea în termen a înregistrării actului de schimbare a numelui şi/ sau prenumelui se examinează la cererea solicitantului de către SSC.

 

 

Sus

 

 

Categorii de solicitanţi

 

 

Pot depune cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui următoarele categorii de solicitanţi:

 

 • cetăţenii Republicii care au atins vîrsta de 16 ani;
  Notă: Schimbarea numelui şi/sau prenumelui personei care nu a atins majoratul se soluţionează cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau tutorelui acesteaia cu exepţia cazurilor obţinerii capacităţii depline de exrciţiu de către solicitant pînă la atingerea majoratului, în modul prevăzut de lege.
 • Cetăţeni străini cu acte înregistrate la organele de stare civilă din Republica .

 

Sus

 

 

Acte necesare pentru schimbare numelui şi/sau prenumelui

 

 

 • cerere privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (F-22)
 • autobiografia;
 • explicaţie, privind motivele schimbării numelui şi/ sau a prenumelui;
 • certificatul de naştere al solicitantului;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de divorţ;
 • buletinul de identitate sau paşaportul solicitantului;
 • două fotografii format 3x4;
 • avizul, eliberat de organul de poliţie în a cărui rază teritorială domiciliază solicitantul, privind confirmarea sau infirmarea existenţei antecedentelor penale (cazier juridic);
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

 

şi după caz:

 

 • acordul în scris a ambilor părinţi, adoptatorilor sau tutorelui acesteaia a personei care nu a atins majoratul (16-18 ani);
 • dovada împuternicirii reprezentării, procura perfectată în străinătate, contractul de mandat;
 • copia dosarului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, însoţit de copia actului de stare civilă respectiv întocmit, de oficiul stare civilă după anul 1992, amplasat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, dacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii ;
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

 

 Sus

 

 

Termenele, costurile şi locul eliberării*

 

 

Examinarea de către OSC a cererii privind schimbare a numelui şi/sau prenumelui (organizarea dosarului şi expedierea acesuia spre aprobare către Serviciul Stare Civilă)

 

 

Termenele Costul serviciului Cuantumul taxei de stat

Costul total

În mod ordinar:

2 luni

gratuit

20 lei

20 lei

În mod de urgenţă:

30 zile

80 lei

20 lei

100 lei

15 zile

240 lei

20 lei

260 lei

5 zile

400 lei

20 lei

420 lei

24 ore

640 lei

20 lei

660lei

 

 

Examinarea de către OSC a cererii privind schimbare a numelui şi/sau prenumelui la prezentarea procurii perfectate în străinătate

 

 

Termenele Costul serviciului Cuantumul taxei de stat

Costul total

În mod ordinar:

30 zile

200 lei

20 lei

220 lei

15 zile

600 lei

20 lei

620 lei

5 zile

1000 lei

20 lei

1020 lei

24 ore

1600 lei

20 lei

1620 lei

 

Examinarea de către SSC a dosarului privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui

 

 Repunerea în termen de către SSC a înregistrării actului de schimbare a numelui şi/ sau prenumelui

în ziua adresării - 50 lei

 

Examinarea de către SSC a dosarului privind schimbare a numelui şi/sau prenumelu

 

IMPORTANT! Taxa pentru servicii se percepe de la solicitant la depunerea personală a dosarului, indiferent de rezultatul examinării acestuia.

 

 

Termenele

Costul

În mod ordinar:

Mai mult de 15 zile

gratis

În mod de urgenţă:

15 zile

50 lei

5 zile

100 lei

24 ore

150 lei

1 oră

250 lei

 

 

 Sus

 

 

Înlesniri*

 

Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate persoanele fizice:

 

 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

 

* În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008.

 

 

 Sus

 

 

Servicii complimentare*

 

 

La solicitarea serviciului privind schimbare numelui şi/sau prenumelui puteţi beneficia concomitent de următoarele servicii complimentare:

 

 

 Sus

 

 

Adresaţi o întrebareInapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele