Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Rectificarea numelui şi/sau prenumelui conform onomasticii naţionale

 

Informaţii generale

 

 

Rectificarea numelui şi/sau prenumelui conform onomasticii naţionale prezintă o procedură de modificare în actul de stare civilă a numelui şi/sau prenumelui în corespundere cu onomastica etnică la solicitarea titularului actului respectiv.

La dorinţa solicitantului concomitent cu prestarea acestui serviciu poate fi eliberat şi avizul privind modificările operate în actele de stare civilă.

 

 Sus

 

 

Categorii de solicitanţi

 

Pot solicita operarea modificărilor respective în actele de stare civilă următoarele categorii de cetăţeni:

 

 • titularul actului de stare civilă;
 • reprezentantul legal al minorului, persoanei limitată în capacitatea de exerciţiu sau declarată incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti (părinţii, tutorii sau curatorii, reprezentantul autorităţii tutelare);
 • reprezentantul contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

 

Sus

 

 

Acte necesare eliberării

 

Pentru  operarea modificărilor conform onomasticii naţionale în actele de stare civilă solicitantul va prezenta în mod obligatoriu următoarele acte:

 

 • cererea privind efectuarea modificării a numelui şi/sau prenumelui conform normelor onomasticii naţionale de modelul respectiv - naştere , căsătorie , divorţ , schimbarea numelui şi/sau prenumelui ;
 • actul de identitate (original şi copie) al titularului actului de stare civilă sau al persoane care îl reprezintă;
 • dovada împuternicirii (în cazul reprezentării): procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a.

 

Sus

 

 

Termenele, costurile şi locul eliberării*

 

Rectificarea numelui şi/sau prenumelui în actul de stare civilă în conformitate cu normele onomasticii naţionale se execută de către organele de stare civilă gratuit.


Se va achita doar taxa de stat pentru eliberarea a certificatului sau extrasului de pe actul de stare civilă respectiv.

 

În cazul solicitării certificatului sau extrasului de pe actul de stare civilă în regim de urgenţă cu rectificările menţionate, se va încasa taxa de stat şi suma prevăzută pentru servicii prestate la  eliberarea actelor de stare civilă.

 

Serviciul poate fi solicitat:

 

 

*În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

 

 

 Sus

 

 

Servicii complimentare

 

La solicitarea serviciului privind rectificarea numelui şi/sau prenumelui în conformitate onomasticii naţionale  puteţi beneficia concomitent de următoarele servicii complimentare:

 

 

 Sus

 

 

Adresaţi o întrebare

 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele