Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Operarea în modul stabilit a modificărilor în actul de stare civilă

 

Informaţii generale

 

Operarea în modul stabilit a modificărilor în actul de stare civilă (la adresarea personală a solicitantului pentru eliberarea certificatului sau extrasului de pe actul de stare civilă) reprezintă procedura de modificare a actului de stare civilă, efectuată la cererea solicitantului privind rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă:

 

 • în temeiul actelor de stare civilă premergătoare (a unui act de stare civilă înregistrat pe numele persoanei anterior întocmirii actului în care este solicitată modificarea);
 • în temeiul actului de paternitate, de adopţie, de divorţ, după caz;
 • în temeiul deciziei sau comunicării unui oficiu stare civilă privind rectificarea sau completarea actului de stare civilă, în cazul solicitării duplicatului certificatului sau extrasului din alte organe de stare civilă.

 

Cererea privind rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă în temeiul actelor de stare civilă premergătoare se soluţionează în baza actelor de naştere sau de căsătorie ale ascendenţilor, fără organizarea dosarelor de rectificare.

 

Această modalitate de rectificare este utilizată în cazuri în care, în actele de stare civilă, se atestă inexactităţi referitoare la data, locul naşterii şi în special, la numele şi prenumele unei persoane, cînd acestea au fost denaturate în procesul transliterării cu litere ale alfabetului chirilic.

 

Utilizarea acestei modalităţi de rectificare (fără întocmirea dosarului) se admite doar dacă oficiul stare civilă deţine în arhiva proprie actul de stare civilă (de naştere sau de căsătorie) care va servi drept temei pentru operarea respectivă.

 

În caz contrar, cînd copia de pe act urmează a fi solicitată de la alt oficiu, se va întocmi dosarul de rectificare conform regulilor generale.

 

 

 Sus

 

 

Categorii de solicitanţi

 

 

Pot solicita modificarea actelor de stare civilă următoarele categorii de solicitanţi:

 

 • titularul actului de stare civilă sau rudelor de gradul I şi II pe linie dreaptă, rudelor de gradul I pe linie colaterală, precum şi soţului/soţiei  acestuia (pentru cazuri excepţionale argumentate în scris);
 • membrii familiei, rudele decedatului în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantul legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabile prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare;
 • reprezentantul contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

 

Sus

 

 

Acte necesare pentru operarea în modul stabilit a modificărilor în actele de stare civilă

 

 

Pentru a solicita operarea modificărilor respective în actele de stare civilă se prezintă următoarele documente:

 

 • cererea privind rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă în temeiul actelor de stare civilă premergătoare, care este o cerere complementară la cea privind eliberarea duplicatului certificatului sau extrasului de pe actul de stare civilă (naştere , căsătorie , divorţ , deces , schimbarea numelui şi/sau prenumelui );
 • decizia sau comunicarea oficiului stare civilă (în original) privind rectificarea sau completarea actului de stare civilă în baza căruia urmează a fi operată modificarea respectivă;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • documentul ce confirmă dreptul solicitantului de a beneficia de serviciul respectiv:
  • certificatul de stare civilă, în caz cînd se solicită operarea modificărilor şi eliberarea duplicatului certificatului de deces al rudei sale, pentru confirmarea gradului de rudenie;
  • documentul, ce conferă solicitantului certificatului, titlul de persoană îndreptăţită;
  • procura specială sau legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat;
 • bonul privind achitarea taxei pentru servicii.

 

Sus

 

 

Termenele, costurile şi locul adresării*

 

 

Modificările în actele de stare civilă vor fi operate odată cu eliberarea certificatului sau a extrasului de actul de stare civilă.

 

Pentru fiecare act modificat  se va încasa suma de  50 lei.

 

Pentru a solicita operarea modificărilor respective în actele de stare civilă vă puteţi adresa:

 

 

*În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

 

 

 Sus

 

 

Servicii complimentare

 

 

La solicitarea serviciului privind operarea în modul stabilit a modificărilor în actul de stare civilă puteţi beneficia concomitent de următoarele servicii complimentare:

 

 

 Sus

 

Adresaţi o întrebareInapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele