Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Eliberarea F-28 privind lipsa registrelor de stare civilă


 

 

Informaţii generale

 

 

Avizul privind constatarea lipsei actului de stare civilă(F-28) reprezintă act oficial eliberat de către Serviciul Stare Civilă, care confirmă lipsa actului în registrele de stare civilă, ce s-au păstrat parţial, sau lipsa nemijlocită a registrului respectiv de stare civilă.

 

Serviciul respectiv este prestat în urma examinării unei cereri de eliberare a actelor de stare civilă, în cazul constatării lipsei actului de stare civilă pe baza căruia acestea urmează  a fi eliberate.

 

Avizul privind constatarea lipsei actului de stare civilărespectiv va fi eliberat doar dacă a fost determinat faptul, că actul de stare civilă pe baza căruia acesta urmează a fi eliberat, lipseşte, atît în arhiva oficiului stare civilă respectiv, cît şi în arhiva Direcţiei registre stare civilă a Serviciului Stare Civilă.

 

 

 Sus

 

 

Modelele avizului privind constatarea lipsei actului de stare civilă

 

 

Aviz privind constatarea lipsei actului de naştere / deces

Aviz privind constatarea lipsei actului de naştere/deces
Format: A5

Aviz privind constatarea lipsei actului de căsătorie / divorţ

Aviz privind constatarea lipsei actului de căsătorie/divorţ
Format: A5

 

Sus

 

 

Categorii de solicitanţi

 

 

Serviciul dat se prestează următoarelor categorii de solicitanţi:

 

 • titularului actului de stare civilă sau rudelor de gradul I şi II pe linie dreaptă, rudelor de gradul I pe linie colaterală, precum şi soţului/soţiei  acestuia (pentru cazuri excepţionale argumentate în scris);
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură)

 

Sus

 

 

Acte necesare eliberării

 

Prestarea serviciului urmează s-o solicitaţi de la funcţionarul organului de stare civilă

 

 

 Sus

 

 

Termenele, costurile şi locul eliberării*

 

 

 • În cazurile cînd la depunerea cererii de solicitare a actelor de stare civilă, funcţionarul cunoaşte faptul lipsei sau pierderii registrului de stare civilă, atît în arhiva Direcţiei registre stare civilă, cît şi în arhiva oficiului de stare civilă respectiv                              

 

în ziua adresării – gratuit*

 

 • În cazurile cînd în rezultatul verificărilor se constatată, că actul de stare civilă respectiv lipseşte, la solicitarea persoanei, funcţionarul va identifica existenţa actului de stare civilă prin legătură telefonică cu DRSC sau cu alt oficiu de stare civilă, încasînd taxa respectivă pentru întreţinerea acestei legături (link- Servicii complimentare, Identificarea de către SSC a actului de stare civilă prin legătură telefonică cu oficiile stare civilă din Republica sau verificarea prin legătură telefonică cu Direcţia registre stare civilă sau OSC în scopul unor precizări şi executări competente a cererilor)
 • În cazurile identificării complimentare a actului de stare civilă în rezultatul verificării efectuate în temeiul informaţiilor suplimentare expuse de solicitant (anul cînd a fost înregistrat actul, locul naşterii sau organul care a înregistrat actul), în limita termenului de 1 lună după eliberarea Avizului privind constatarea lipsei actului de stare civilă, – se va încasa taxa pentru servicii prevăzute în legătură cu identificarea actului de stare civilă în temeiul informaţiilor suplimentare (link- Servicii complimentare, Identificarea de către SSC a actului de stare civilă la cererea personală în scris – în baza registrelor de care dispune Direcţia registre stare civilă a Serviciului Stare Civilă) şi taxa de stat prevăzută pentru eliberarea certificatului de stare civilă.

 

După expirarea termenului susmenţionat, pentru prestarea serviciului respectiv încasările se vor face conform regulilor generale, prevăzute pentru adresare iniţială – taxa pentru servicii şi taxa de stat.

 

Serviciul poate fi solicitat:

 

 

* În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

 

 

 Sus

 

 

Înlesniri*

 

Sunt scutiţi  de plata tarifului pentru serviciile prestate următoarele categorii de persoane fizice:

 

 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

 

* În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008.

 

 Sus

 

 

Servicii complimentare*

 

La solicitarea serviciului privind eliberarea certificatului privind starea civilă puteţi beneficia concomitent de următoarele servicii complimentare:

 

 

 

 Sus

 

 

Adresaţi o întrebareInapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele