Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Eliberarea extraselor de pe actele de stare civila

 

 

Informaţii generale

 

 

Extrasele de pe actele de stare civilă reprezintă acte care fac dovada stării civile a persoanei fizice.

 

Extrasele de pe actele de stare civilă se eliberează, la cerere, în următoarele cazuri:

 

 • necesitatea dovedirii înregistrării naşterii unei persoane decedate (extras de naştere);
 •  necesitatea dovedirii înregistrării naşterii copilului de către părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti (extras de naştere);
 •  necesitatea dovedirii unei căsătorii anterioare, după încetarea acesteia sau în cazul declarării nule a acesteia, divorţ sau deces (extras de căsătorie);
 • identificarea neconcordanţei datelor din actul de stare civilă cu datele ce figurează în actele de identitate ale titularului;
 • la cererea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii, a organelor de urmărire penală, a autorităţii tutelare, precum şi la cererea altor organe de stare civilă.

 

 Sus

 

 

Modelele extraselor de pe actele de stare civilă

 

 

Extras de pe actul de naştere

Extras de pe actul de naştere
Format: A5

Extras de pe actul de căsătorie

Extras de pe actul de căsătorie
Format: A5

Extras de pe actul de divorţ

Extras de pe actul de divorţ
Format: A5

Extras de pe actul de schimbare numelui şi/sau prenumelui

Extras de pe actul de schimbare numelui şi/sau prenumelui
Format: A5

Extras de pe actul de deces

Extras de pe actul de deces
Format: A5

Extras plurilingv de pe actul de naştere  Extras plurilingv de pe actul de naştere

Extras plurilingv de pe actul de naştere
Format: A5

Extras plurilingv de pe actul de căsătorie   Extras plurilingv de pe actul de căsătorie

Extras plurilingv de pe actul de căsătorie
Format: A5

Extras plurilingv de pe actul de deces   Extras plurilingv de pe actul de deces

Extras plurilingv de pe actul de deces
Format: A5

 

 

 

Sus

 

 

Categorii de solicitanţi

 

 

Extrasele de pe actele de stare civilă se eliberează la solicitare:

 

 • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de
  exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

  

 

Sus

 

 

Acte necesare eliberării

 

 

Pentru eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă, solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

 

 • cererea de modelul respectiv cu indicarea obligatorie a termenului de eliberare a documentului şi a codului personal (IDNP) (naştere , căsătorie , divorţ , deces , schimbarea numelui şi/sau prenumelui );
 • actul de identitate (original şi copie) al titularului actului de stare civilă sau al persoanei care îl reprezintă;

 

 şi după caz:

 

 • dovada împuternicirii reprezentării (certificatul de naştere, în caz cînd se solicită eliberarea extrasului de pe actul de deces al rudei sale, pentru confirmarea gradului de rudenie; procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a).
 • certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
 • copia de pe actul de stare civilă eliberată de oficiul stare civilă respectiv, în cazul solicitării eliberării extrasului de pe actul de stare civilă înregistrat pe teritoriul autoproclamatei republicii transnistrene după anul 1992, dacă la întocmirea acestuia au fost respectate prevederile legislaţiei Republicii .
 • copia dosarului (de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de reconstituire, de rectificare, de completare, de anulare şi de întocmire ulterioară a actului de stare civilă) însoţit de copia actului de stare civilă respectiv întocmit, de oficiul stare civilă după anul 1992, amplasat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, dacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii .
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

 

 Sus

 

Termenele, costurile şi locul eliberării*

  

 

Termenele

Costul

serviciului

Cuantumul taxei de stat

Costul total

În mod ordinar:

30 zile

0 lei

10 lei

10 lei

În mod de urgenţă:

20 zile

15 lei

10 lei

25 lei

15 zile

45 lei

10 lei

55 lei

5 zile

75 lei

10 lei

85 lei

24 ore

105 lei

10 lei

115 lei

1 oră

150 lei

10 lei

160 lei

 

Serviciul poate fi solicitat:

 

* În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

 Sus

 

Înlesniri*

 

 

 

Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate persoanele fizice:

 

 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

 

* În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008.

 

 Sus

 

 

Servicii complimentare*

 

La solicitarea serviciului privind eliberarea extrasului de pe actul de stare civilă puteţi beneficia concomitent de următoarele servicii complimentare:

 

 Sus

Adresaţi o întrebare


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele