Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Eliberarea certificatului privind starea civila

 

 

 

Informaţii generale

 

Certificatul privind starea civilă reprezintă actul oficial eliberat de Serviciul Stare Civilă pentru confirmarea stării civile a persoanei cetăţean al Republicii (celibatar, căsătorit, divorţat sau văduv) şi este valabil pe un termen de 6 luni de la data eliberării.

În special, certificatul privind starea civilă este solicitat în vederea încheierii căsătoriei peste hotarele Republicii Moldova.
Notă: Eliberarea certificatului privind starea civilă pentru uz extern (în străinătate), ţine de competenţa Serviciului Stare Civilă şi se realizează de către Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor. Tototdată, ţinem să menţionăm că certificatele de stare civilă utilizate în străinătate urmează a fi supuse supralegalizării şi/sau apostilării. Informaţia necesară o puteţi obţine de la organele competente în a cărui stat urmează a fi prezentat certificatul respectiv.
Atenţie! Nu necesită supralegalizare/apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele eliberate de organele competente ale următoarelor state1:
 • membre Comunităţii Statelor Independente,
 • Letonia,                  
 • Lituania,                 
 • România,
 • Republica Cehă, 
 • Ucraina,
 • Federaţia Rusă,
 • Republica Ungară,
Republica Slovacă. 
1Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

Eliberarea certificatului privind starea civilă pentru uz intern (pe teritoriul Republicii Moldova), ţine de competenţa Oficiului stare civilă  în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul.

 

 Sus

 

 

Model certificatului privind starea civilă

 

 

Certificat privind stare civilă

Certificat privind stare civilă
Format: A5

 

Sus

 

 

Categorii de solicitanţi

 

 

Certificatul privind starea civilă este eliberat următoarelor categorii de cetăţeni:

 

 • titularului certificatului privind starea civilă, rudelor de gradul I şi II pe linie dreaptă, rudelor de gradul I pe linie colaterală, precum şi soţului/soţiei  acestuia (pentru cazuri excepţionale argumentate în scris);
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărârea instanţei judecătoreşti (părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

 

Sus

 

 

Acte necesare eliberării

 

 

Pentru eliberarea certificatului privind starea civilă, solicitantul va prezenta în mod obligatoriu următoarele acte:

 

 • cererea de modelul respectiv ;
 • actul de identitate al titularului, valabil (buletin de identitate sau paşaport); ;
 • documentele care fac dovada stării civile(certificat de căsătorie, certificat de divorţ, certificat de deces);
 • dovada împuternicirii reprezentării (procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a).
 • declaraţia personală a titularului/solicitantului certificatului privind starea civilă, depusă în scris, unde acesta indică sub propria răspundere starea civilă;
 • certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
 • bonul privind achitarea taxei pentru serviciile prestate.

 

 

Adresa şi datele de contact ale prestatorului
 
1.      Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor mun. Chişinău, str. M.Viteazu, 11/1, etaj II.
Telefon de contact: 257-180; 257-186; 257-165
2.      Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova din străinătate.
 
Programul de prestare a serviciului
 
Luni-Vineri
08:00-12:00 depunerea cererilor
luni-joi
13:00-16:30 eliberarea documentelor
Pauză:12:00-13:00
 

Termenele, costurile şi locul eliberării*

 

  

Termenele
  Costul serviciului
2 luni
gratis
În mod de urgenţă:
30 zile
40 lei
15 zile
120 lei
5 zile
200 lei
24 ore
280 lei
1 oră
400 lei

 
Acte normative
1.     Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă;
2.     Instrucţiunea cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă, aprobată prin Ordinul Departamentului Tehnologii Informaţionale, nr.4 din 21.01.2004;

3.     Hotărîrea Guvernului nr. 738  din  20.06.2008 cu privire la aprobarea Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către oficiile stare civilă.

Referințe utile
 
Preţurile şi durata prestării serviciilor - http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/eliberare;
Programul de lucru al Direcţiei audienţă şi eliberarea documentelor şi a Subdiviziunilor teritoriale - http://www.starecivila.gov.md/programare;

Condiţii de prestare a serviciilor - http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/eliberare

 Sus

 

 

Înlesniri*

 

Sunt scutiţi  de plata tarifului pentru serviciile prestate următoarele categorii de persoane fizice:

 

 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

 

* În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008.

 

 Sus

 

 

Servicii complimentare*

 

La solicitarea serviciului privind eliberarea certificatului privind starea civilă puteţi beneficia concomitent de următoarele servicii complimentare:

 

 Sus

 

 

Adresaţi o întrebare

 


Inapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele