Please install the Adobe flash player

Get Adobe Flash player

 • md
 • ru
 • en
 • fr
search

Eliberarea avizelor privind operarea modificărilor în actele de stare civilă
Informaţii generaleAvizul privind operarea modificărilor în actele de stare civilă reprezintă documentul prin care se confirmă faptul operării unor completări şi/sau rectificări în actele de stare civilă respective ale persoanei.


În avizul privind operarea modificărilor, în actele de stare civilă a persoanei se reflectă faptul operării modificărilor privind numele persoanei, prenumele acestuia, data naşterii, naţionalitatea, precum şi alte date care au fost modificate în conţinutul actului de stare civilă şi în baza căruia a fost eliberat certificatul de stare civilă sau extrasul de pe acest act.


La solicitarea persoanei, se eliberează avizul respectiv pentru fiecare certificat de stare civilă (duplicat) sau extras, eliberat în temeiul actului de stare civilă respectiv, în care au fost operate anumite modificări. În cazul eliberării concomitente cu duplicatul certificatului de stare civilă/extrasului, avizul este gratuit.


OSC eliberează la solicitare avizul privind operarea modificărilor în actele de stare civilă pentru utilizare a acestuia pe teritoriul Republicii , cît şi peste hotarele ei. Avizul respectiv se prezintă autorităţii interesate împreună cu certificatul de stare civilă sau extrasul la care se referă avizul dat, fiind valabil pe tot parcursul perioadei de valabilitate a certificatului sau a extrasului respectiv. SusCategorii de solicitanţiAvizul privind operarea modificărilor în actele de stare civilă se eliberează următoarelor categorii de cetăţeni:


 • titularului certificatului de stare civilă sau extrasului eliberat în temeiul actului de stare civilă, textul căruia a suferit modificări sau rudelor de gradul I,  pe linie dreaptă, ale acestuia (pentru cazuri excepţionale argumentate în scris);
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitată în capacitatea de exerciţiu sau declarată incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti (părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).


SusModel Avizului cu privire la anularea, completarea sau / şi rectificarea actului de stare civilăAviz cu privire la anularea, completarea şi/sau rectificarea actului de stare civilă

Aviz cu privire la anularea, completarea şi/sau rectificarea actului de stare civilă
Format: A5


   


Acte necesare eliberăriiPentru eliberarea avizului privind operarea modificărilor în actele de stare civilă solicitantul va prezenta în mod obligatoriu următoarele acte:


 • actul de identitate al titularului certificatului privind starea civilă;
 • dovada împuternicirii (în cazul reprezentării): procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a
 • certificate de stare civilă care atestă gradul de rudenie;
 • documentul în baza căruia au fost operate modificările în actul de stare civilă respectiv, care poate fi:
  • decizia OSC privind aprobarea modificărilor în actul de stare civilă respectiv;
  • cererea titularului actului de stare civilă sau a reprezentantului legal al acestuia privind rectificarea numelui şi/sau prenumelui în baza regulilor de ortografiere a limbii moldoveneşti
  • hotărîrea instanţei judecătoreşti care constată faptul inexactităţilor în actele de stare civilă şi care, de asemenea, serveşte drept temei pentru operarea modificărilor necesare în actele de stare civilă respective
 • bonul privind achitarea taxei pentru serviciile prestate. SusTermenele, costurile şi locul eliberării*

 

 

Termenele Costul

În mod ordinar:

30 zile 20 lei

În mod de urgenţă:

15 zile
60 lei
5 zile
100 lei
24 ore 140 lei
1 oră 200 lei

 

Serviciul poate fi solicitat:*În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004). SusÎnlesniri*Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate persoanele fizice:


 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • copiii orfani;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii - 50 % din costul total al serviciului;
 • cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.

* În conformitate cu Anexa nr. 3 la Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008. Sus


Servicii complimentare Sus

Adresaţi o întrebareInapoi  
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
voteaza
Rezultatele